Dojo kun és etikett

A karate  stílustól függetlenül nem csak ütni és rúgni tanít meg, hanem arra is, hogy az Élet egész területén becsülettel és méltósággal viseld a jó és a rossz dolgokat egyaránt

MI IS A DOJO KUN?

A Dojo Kun az edzőterem esküje. A hét pontjában megtalálható mindaz a karatéhoz szükséges bölcsesség, hozzáállás, erkölcsi érték és alapvető viselkedésforma, ami nélkül nem képzelhető el ez az oktatási rendszer. A karate csak ezen elvek szigorú alkalmazása által lehet erős és egyben igazságos.

Az alábbi fogadalom szövegét minden edzésünk végén hangosan, közösen mondjuk el.

Kívánjuk, hogy üzenetét minden gyakorló karateka megérthesse!

DOJO KUN MAGYARUL:

 1. Rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket.
 2. A Budó igaz útját követjük, így fejlesztjük   képességeinket.
 3. Szilárdan törekedni fogunk önmagunk legyőzésére.
 4. Megtartjuk az udvariasság szabályait, tiszteljük elöljáróinkat és a rangban feljebb levőket. Tartózkodunk az erőszaktól.
 5. Követjük az emberiesség tanítását, soha nem feledjük az alázatosság igaz erényét.
 6. Tiszteljük a bölcsességet és az erőt, nem keresünk más vágyakat.
 7. Egész életünkben a karate fegyelmével járjuk a Kyokushin útját.

OSU!

 

DOJO KUN JAPÁNUL:

 1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
 2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
 3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.
 4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, sobo no furami o tsutsushimu koto.
 5. Hitotshu, ware ware wa, shibutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
 6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
 7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.

OSU!

Kyo Vác - dojokun

DOJO ETIKETT


MIÉRT VAN DOJO ETIKETT

A Kyokushin Karate egy klasszikus harci muvészet. Az egymás közötti kapcsolatokat a Dojoban a hagyományos japán karate tradíciók szabályozzák. Ezek a viselkedési normák hosszú idõ alatt alakultak ki és jól beváltak. A modern nyugati társadalmakban ezek a normák nem szokásosak, tehát külön meg kell tanulnod õket, ha a Kyokushin útját akarod járni. Vannak akik könnyen elfogadják a viselkedés szabályait, mások nehezen. Az etikett betartása Dojonként lehet enyhébb vagy szigorúbb. A szabályokat nem minden edzõ tartja és tartatja be szó szerint, de attól még léteznek és hozzátartoznak a Kyokushin Karatéhoz. Ha más klubban, más Dojoban edzel, tartsd be a Dojo etikettet, míg meg nem ismered a helyi eltéréseket. Nyugodt lehetsz, mert ezek nemzetközi szabályok, amelyek minden Kyokushin Dojora érvényesek.

MIELOTT A DOJOBA LÉPSZ

A gyakorló ruhád (karategi) mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod vagy foltoznod. Egy javított, foltozott karategit hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen. A nõk, lányok egyszínû fehér pólót hordhatnak a karategi alatt, a férfiak semmit! Nem viselhetsz semmilyen ékszert, karórát edzés alatt! A Dojoban mezítláb folyik az edzés, – a szabály alól kivételt az edzõ tehet, – ezért a cipõt, papucsot szépen rendben, sorban helyezd el, a Dojo bejárata mellett, ha lehet kívül!

A DOJOBAN

Amikor belépsz a Dojoba, vagy elhagyod azt, állj meg az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj hangos OSU!-t. Ez jelképezi a Dojo és a bent levõk iránti megbecsülésedet. Ha beléptél a Dojoba és még nem kezdõdött el az edzés, sorban menj oda a magasabb övfokozatúakhoz, meghajlással és OSU!-val köszöntsd õket! Kezdd a legmagasabb övfokozatúval! Ha már bent vagy a Dojoban és nálad magasabb fokozatú lép be várj, amíg õ maga végez a köszöntésekkel, azután menj oda hozzá és köszöntsd! Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd – ez a tisztelet jele. A kezeid tartsd egyformán, ne a csuklóját, vagy az alkarját fogd meg a balkezeddel, mert az tiszteletlenség. Ha feketeöves, vagy az edzõ lép a Dojoba, a rangidõs (legmagasabb övfokozatú) karateka vezényeljen FUDO DACHI!-t és SEMPAI / SENSEI / SHIHAN NI REI!-t, a válasz: OSU! A küzdelmet ne gyakorold, ha az edzõ nincs jelen. A DOJO rendes, tiszta és biztonságos állapotának fenntartásáért mindenki felelõs. Tilos a Dojoban enni, inni, rágógumizni és dohányozni.

AZ EDZÉS KEZDETE

Az edzés kezdetére a rangidõs karateka álljon az elsõ sor jobb szélére, és rangsor szerint sorakoztassa a csapatot. Igazodj jobbra és elõre. Amikor az edzõ szemben feláll a csapattal, a rangidõs vezényeljen FUDO DACHI-t, majd üdvözlést: SEMPAI / SENSEI / SHIHAN NI REI!-t és OTAGAI NI REI!-t. Mindkettõre válaszolj meghajlással és hangos OSU!-val. Ezzel az edzés elkezdodik.

AZ EDZÉS

Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le az ajtó mellé, a fal felé nézve SEIZA-ba. Ha az edzõ szólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg és mondj OSU!-t. Utána gyorsan állj be a sorba! Ilyenkor már ne kezdj el a társaidnak köszöngetni, beszélgetni! PRÓBÁLJ NEM ELKÉSNI! Mindig gyorsan hajtsd végre az utasításokat! Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt kérnél az edzés vezetõjétõl. Ha el kell menned, ne mászkálj a csapat és az edzõ közötti téren, lépj a sorod mögé, menj ki a sor mentén oldalra, és ott távozz. Mindig a megfelelo megszólítást alkalmazd az edzésvezetõ felé (SEMPAI, SENSEI, SHIHAN) a Dojoban. Ha hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU!-val. Ha valamit mondani akarsz az edzõnek, várd meg az alkalmas pillanatot pl. két gyakorlat között, Yasume alatt, magyarázat idején, kérdésre,.. és hangos OSU!-val jelezd a szándékodat. Ha az edzõ megkérdezi mit akarsz, akkor közöld vele. Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele. Az edzésed komoly dolog. Ne nevetgélj, ne vihogj, ne beszélj és ne szakítsd meg a gyakorlatot. Mindig FUDO DACHI-ban várd a következõ utasítást, hallgasd a magyarázatokat. Soha ne álldogálj csípore tett kézzel. Az edzésvezetõ minden utasításának kérdezés nélkül engedelmeskedned kell a Dojoban. Nem fog olyasmit kérni, amit õ maga ne próbált volna ki. Ha nem tudod helyesen végrehajtani, akkor próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. NE ADD FEL! A páros gyakorlatok megkezdése elõtt a partnered felé hajolj meg és mondj O NAGAI SHIMASU!-t. Amikor elválsz a partnertõl, köszönd meg neki a közös munkát, mondj ARIGATO GOSAI MASHITA!-t. A szünetek alatt ne ülj le, ne támaszkodj, ne feküdj le! Csinálj valami hasznosat, ne vesztegesd el az edzésidõdet!

AZ EDZÉS BEFEJEZÉSE

Az edzés végén az edzõ felsorakoztatja a csapatot és megáll velük szemben. A rangidos, aki az elsõ sor jobbszélén áll, vezényeljen: SHINZEN NI REI!-t, válasz OSU!, az edzésvezetõnek megköszönjük az edzést- vezényszavak: SEMPAI / SENSEI / SHIHAN NI DOMO ARIGATO GOSAI MASHITA! – válasz: ARIGATO GOSAI MASHITA!, a társainknak is köszönetet mondunk – vezényszavak: OTAGAI NI DOMO ARIGATO GASAI MASHITA! válasz: ARIGATO GOSAI MASHITA!. Az edzõ általában a KEGOAARI! vezényszóval jelzi, hogy vége az edzésnek. Mielõtt kilépsz a sorból, illik megköszönnöd a társaidnak az edzést, mondj nekik ARIGATO GOSAI MASHITA!-t jobbra, elõre, hátra és balra is. Mielott kilépsz a Dojoból, ne felejts el megállni az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj OSU!-t.

NE FELEDD!

A Dojo etikett ugyanúgy része a Kyokushin Karaténak, mint az ütések, rugások stb. Ha nem tanulod meg és nem tartod be, akkor nem Kyokushint csinálsz. Senki sem kényszerít téged, hogy Kyokushin útját járd, járhatod a saját utadat, ha azt jobbnak tartod. Ellenben, ha edzéseken veszel részt, a Dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod, tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levoket, de nem csak õket, hanem minden társadat. A tisztelet kijár a rangban feljebb lévõknek, tehát kijár neked is a nálad alacsonyabb övfokozatúaktól – EBBEN A SORRENDBEN!